Rozkłady jazdy GZM
Przejdź do treści strony

Styczniowe zmiany rozkładów jazdy

Data obowiązywania od: 01.01.2024
Ostatnia aktualizacja: 16.01.2024 11:12

Dotyczy linii tramwajowej 38 oraz linii autobusowych M104, M23, 104, 107, 187, 200, 236, 274, 287, 656 i 969

3 stycznia 2024 r. wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

 • Wprowadzona zostanie korekta godzin odjazdu linii autobusowej 274, polegająca na przyspieszeniu kursu z przystanku Jedlina Park z godz. 4:16 na 4:01 oraz z godz. 6:34 na 6:24.
 • Wprowadzona zostanie korekta rozkładu jazdy linii autobusowej 274, polegająca na przyspieszeniu kursu z przystanku Tychy Szpital Wojewódzki z godz. 5:28 na 5:13.

10 stycznia 2024 r. wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

 • włączenie do obsługi przez linie autobusowe 187 i 287 przystanku Gliwice Warszawska;
 • wprowadzenie korekty rozkładu jazdy linii autobusowej M104, polegającej na przyspieszeniu kursu z przystanku Gliwice Centrum Przesiadkowe z godz. 3:48 na 2:51 i wydłużeniu trasy tego kursu do przystanku Żerniki Osiedle;
 • wprowadzenie korekty rozkładu jazdy linii autobusowej 236, polegającej na zmianie nazwy przystanku autobusowego z Kuźnia Nieborowska Sklep 01 na Kuźnia Nieborowska Wiejska 02 i włączenie do obsługi nowego stanowiska Kuźnia Nieborowska Wiejska 01.

12 stycznia 2024 r. wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

 • Wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy w dni robocze oraz dni wolne od pracy linii tramwajowej 38.

17 stycznia 2024 r. wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

 • Wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy w dni robocze linii autobusowej 663.

20 stycznia 2024 r. wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

 • Wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy linii autobusowej 104, uwzględniający:
  • przyspieszenie kursu w dni robocze wakacyjne z przystanku Bytom Dworzec z godz. 5:28 na godz. 5:20,
  • opóźnienie kursów w dni robocze z przystanku Bytom Dworzec z godz. 12:57 i 15:37 na godz. 13:17 i 15:57.
  • opóźnienie kursu w dni robocze z przystanku Będzin Kościuszki z godz. 14:18 na 14:38,
  • w dni robocze zostanie uruchomiona dodatkowa para kursów na skróconej trasie Będzin Kościuszki – Strzyżowice Parkowa, celem zapewnienia dowozu i odwozu z pracy po godzinie 18:00,
  • w soboty zostanie uruchomiona dodatkowa para kursów na trasie Będzin Kościuszki – Strzyżowice Parkowa, celem zapewnienia dowozu i odwozu z pracy po godzinie 06:00,
  • podczas ferii zimowych, wiosennej przerwy świątecznej, zimowej przerwy świątecznej obowiązywać będzie rozkład jazdy na dni robocze niewakacyjne,
  • podczas przerwy wakacyjnej obowiązywać będzie rozkład jazdy na dni robocze wakacyjne.
 • Wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy w dni robocze niewakacyjne linii autobusowej 107, uwzględniający uruchomienie dodatkowej pary kursów na skróconej trasie Będzin Kościuszki – Strzyżowice Parkowa – odjazd o godz. 21:16 z przystanku Będzin Kościuszki oraz o godz. 22:05 z przystanku Strzyżowice Parkowa.
 • Wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy w dni robocze wakacyjne linii autobusowej 107, uwzględniający opóźnienie odjazdu wieczornego kursu z przystanku Będzin Kościuszki z godz. 20:40 na godz. 21:10 celem zapewnienia dowozów i odwozów z pracy po godzinie 22:00.
 • Wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy w dni robocze linii autobusowej 200, uwzględniający skierowanie autobusu odjeżdżającego z przystanku Będzin Kościuszki o godz. 9:04 na trasę podstawową, bez obsługi Sarnowa. Rozkład jazdy uwzględnia również dodatkową obsługę przystanków: Siemonia Wolności nż oraz Siemonia Kościuszki w kursie z przystanku Sączów Kościół o godz. 7:39.
 • Wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy linii autobusowej 656, uwzględniający zwiększenie liczby kursów w dni robocze oraz wyłączenie z obsługi przystanku tymczasowego Antoniów Konstytucji 32 i 33.
 • Wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy linii autobusowej 969, uwzględniający nową lokalizację przystanku Karsów Autostrada 03 dla kursów wariantowych.
 • Wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy linii autobusowej M23 w dni robocze i wolne, uwzględniający przyspieszenie godzin odjazdów z przystanku Siewierz Dom Kultury w dni robocze o 3 minuty a w dni wolne o 2 minuty.

W przypadku zaplanowania kolejnych zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej powyższy komunikat zostanie zaktualizowany.